Trenca 3 pics 2017

Nom: VANESA CHIRVECHES DOMINGUEZ
Dorsal: 256
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:08:24.0012h 08m10,23
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:08:24.001
Temps Total: 2h 08m
Mitjana: 10,23 Km/h