Història

image_pdfimage_print

ELS ORIGENS DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE NAVÀS

EL GEN

Els orígens del CEN (Centre Excursionista de Navas) els hem de buscar el juny de l’any 1978, quan un grup de joves navassencs amb edats compreses entre els 17 i els 19 anys van fundar un grup muntanyenc anomenat GEN (Grup Excursionista de Navàs). Aquests fundadors van ser: Pere Font, Francesc Sanmiquel, Josep Sanmiquel, Jaume Bertran, Ramon Comellas i Jaume Serra.

El GEN va tenir una durada aproximada de 2 mesos i no hi havia cap mena de junta. A l’agost del mateix any, amb motiu de què el grup excursionista va passar a ser una delegació del Centre Excursionista de Manresa,
es va constituir la primera junta, i es va anomenar el primer president, el qual va ser en Pere Font.

EL NAIXEMENT DEL CEN

Arran d’aquests canvis es va produir un fet molt important: es va decidir canviar el nom de GEN pel de CEN (Centre Excursionista de Navàs).

El local que s’emprava en aquesta època eren els baixos de la casa d’en Jaume Serra al carrer Santa Eulàlia núm. 17.

El desembre de 1978 el CEN va organitzar la primera activitat pública que va consistir en la projecció de pel•lícules d’esquí a la biblioteca popular de Navàs.
D’aquesta forma el centre va funcionar fins l’estiu de 1.979 quan diversos membre del grup van decidir desvincular-se de l’entitat.

El president va passar a ser Josep Sanmiquel i el CEN va passar una etapa difícil, caracteritzada per la manca d’un local permanent i per un número molt reduït de socis. En aquest període el CEN va deixar de ser delegació del Centre Exc. de la Comarca del Bages i la continuïtat del centre es va aguantar per un pèl.

L’EMBRANZIDA DEFINITIVA

Així es va continuar fins que el mes de febrer de 1980 en CEN va aconseguir de nou un local permanent. Aquest local va ser cedit per la família Xandri i estava situat a la Ctra de Berga, 25.
Aquest fet va coincidir amb l’entrada de nous socis, amb la qual cosa el CEN va agafar una embranzida definitiva.

El més d’abril del mateix any, amb motiu de la Fira de Primavera, el CEN va muntar per primera vegada un estant per donar a conèixer les seves activitats.

El 10 de maig de 1980 s’aproven els primers estatuts, es crea una nova junta i s’inicien les gestions per ser una delegació del FAES (Foment Arqueològic Excursionista Sallentí).

Aquesta junta va ser formada per:

President: Francesc Xandri
Secretari: Josep Freixa
Caixer: Jordi Xandri
Intendent: Carles Pons
Vocals: Josep Sanmiquel, Josep Espinal, Josep Aparicio i Jesus Xandri.

historia 01   historia 02   historia 03

ELS FETS MÉS REMARCABLES

A partir d’aquí, els fets més remarcables van ser:

Any 1980

· Organització d’una primera activitat amb certa importància amb l’excursió a la serralada Aneto – Maladeta que va tenir lloc del 4 al 9 d’agost.

Amb les diapositives que es van fer en aquesta excursió es va muntar un audiovisual que es va projectar al públic el mes de març de 1981.

· Canvi de local al passeig Ramon Vall, núm. 55, baixos, ocupat actualment per la botiga d’articles esportius Stani Sport. El canvi es va realitzar a la tardor de l’any 1980.

Any 1981

· Canvi de la junta directiva al mes de gener, passant a ser president en Josep Sanmiquel.

· Publicació de la primera revista amb motiu de la Fira de Primavera. Aquesta publicació es va anomenar CEN.

· Al mes de juliol es va arribar als 30 socis inscrits, es va constituir oficialment el CEN com a delegació del FAES, i va tenir lloc la inclusió del CEN a la Federación Española de Montañismo.

· Constitució de seccions. Fins aquest moment el CEN era tan sols una entitat dedicada a l’excursionisme de muntanya. A partir d’aquí, es constitueixen les següents seccions:

· Secció de muntanya.
· Secció d’esquí.
· Secció de revista.
· Secció de biblioteca.

Any 1982

Publicació d’una segona revista anomenada VENTALL, per la Fira de Primavera de Navàs.

· Canvi de local al 2on pis de la mateixa casa, és a dir, al Passeig Ramon Vall , núm. 55, 2on pis, en el mes de desembre.

Any 1983

· Organització, conjuntament amb el FAES, el mes de gener, del Primer Curset d’Esquí a Soldeu (Andorra).

· Organització de la tradicional tómbola per la Fira de Primavera, conjuntament amb el grup d’Animació de Navàs.

Any 1984

· Renovació de la Junta Directiva el mes de gener i n’esdevé president en Josep Santasusanna.

· Aprovació d’uns nous estatuts i desvinculació del FAES el mes de
novembre, amb la qual cosa el CEN es converteix en una entitat independent i federada.

Any 1985

· Renovació de la Junta Directiva de la qual en Robert Riera es converteix en el nou president.

· Canvi de local al Passeig Ramon Vall, núm. 4, baixos, al costat de la
fotografia Soler.

Any 1987

· Organització de la primera Caminada Popular al mes d’abril. Elaboració d’un vídeo de la caminada i exposició del mateix a l’estand del CEN en la Fira de Primavera. L’itinerari de les caminades populars sol tenir un recorregut de 14-16 Km i és diferent cada any. Al final de cada caminada hi ha una audició de sardanes.

Actualment, i des de ja fa molts anys,la caminada es realitza sempre al diumenge previ a la Fira de Primavera.

· Primera col·laboració entre el CEN i l’Agrupació Sardanista de Navàs en anar a recollir la Flama dels Països Catalans al Canigó. Aquesta flama és la que s’utilitza per encendre les fogueres de Navas i rodalia durant la vetlla del 23 de juny.

Actualment la Flama del Canigó es va a buscar al Castell de Perpinyà,
des d’on es porta a dalt del cim del Canigó i després a Navàs i altres pobles dels voltants.

· Celebració de la primera arrossada del CEN al segon diumenge de juliol.

Des d’aleshores s’ha anat celebrant continuadament a excepció de l’any 1994 com a conseqüència dels grans incendis forestals que van afectar a gran part del Bages i Berguedà.

Any 1988

· Organització, al mes de gener, del primer Curset d’Esquí, independentment del FAES.

· Organització de la lª Marxa de Resistència el segon o tercer cap de
setmana del mes de maig. Aquesta marxa segueix un itinerari fix cada
any, d’uns 80 Km, en el qual es troben diferents ermites romàniques.
Per aquest motiu a aquesta marxa se l’anomena també Marxa Romànica.

L’itinerari es el següent:
Navàs – Sant Cugat del Racó – Sant Miquel de Castelladral – Santa Fe de Valldeperes – Sant Vicenç de Navel – Sant Esteve del Pujol de Planes – Sant Joan de Mondarn – Sant Miquel de Fenogedell- Puig-reig – Sant Pau de Pinós – Sant Jordi de Lloberes- Sant Miquel de Terradellas – Santa Maria de Comet – Santa Susanna de l’Abellar d’ Abaix – Navàs.

Any 1989

· Celebració del primer berenar de tots els col·laboradors de la Marxa de Resistència i Caminada Popular. – Creació d’una Secció d’ Atletisme al CEN, amb el nom de Peus Plans.

· Organització del Primer Cross Popular de Navas a càrrec de la Secció Atletisme. Aquesta va ser l’única edició que es va celebrar.

Any 1990

· Primera excursió a la zona de Viladrau el mes d’octubre a recollir castanyes. Actualment, degut a limitacions de tipus medio- ambientals, no es pot portar a terme la recollida de castanyes i s’organitza una caminada per l’entorn del Montseny, prioritàriament, o d’altres indrets caracteritzats per una gran bellesa a la tardor, com la Fageda d’en Jordà. Això si, la diada s’acaba sempre amb un bon dinar.

Any 1992

· Adaptació dels estatuts a la normativa que va establir la Generalitat. Aquests estatuts són els vigents actualment.

· Entrada del Club Atlètic Puntals a la Secció d’ Atletisme del CEN. Amb l’entrada d’aquest grup la Secció d’ Atletisme va passar a denominar-se Puntals.

· Celebració de la III Cursa Atlètica Vila del Mujal organitzada pel Club Atlètic Puntals, per primera vegada corn a secció del CEN.

Any 1993

· Celebració de la 1ª Milla Urbana de Navàs.

Any 1994

· Participació d’un gran nombre de socis en l’extinció dels incendis forestals que van arrasar una part molt important del municipi de Navàs del 4 al 7 de juliol.

· Desaparició al cim del Montblanc a mitjans del mes d’agost dels socis Joan Sardans i Antoni Corderroure. Al cap d’uns 20 dies el cos de Joan Sardans va poder ser rescatat sense vida. El seu enterrament va tenir lloc el 14 de setembre amb l’assistència d’una gran multitud. Amb motiu d’aquest trist esdeveniment els amics més propers van escriure un text en homenatge al Joan i al desaparegut Antoni. Aquest text va ser llegit al final de la celebració del funeral. S’ha de dir que actualment encara no s’ha trobat el cos de l’Antoni Corderroure.

Any 1995

· Celebració el 24 d’agost (dijous de la Festa Major) de la primera Makro-Girncana que va estar constituïda per 15 proves distribuïdes per diferents llocs de Navas (Piscines, Passeig, plaça de l’Ajuntament…). El nombre de participants va ser de 70 persones agrupades en equips de 5 persones. En total van haver-hi 14 grups. La Makro-Gimcana es va celebrar cada any fins a l’any 1999.

En total se’n van celebrar 5 edicions. Sempre es va portar a terme al dijous
de la setmana de la Festa major. Les 3 últimes edicions van tindre una gran participació, uns 23 grups de 5 persones cadascun. Tenint en compte, aquesta aspecte això dóna unes 125 persones de participants amb edats majoritàriament compreses entre els 18 i 30 anys. A més a més dels 125 participants, hi havia uns 45 controladors i organitzadors encarregats del bon funcionament de la gimcana. La durada de tota l’activitat era d’unes 4 hores.

Això vol dir, que durant tot aquest temps, unes 170 persones de Navàs participaven i col·laboraven en la Makro-gimcana, passant-s’ho tots, d’allò més bé.

· Realització del primer “Curs d’Iniciació a l’Escalada”.

· Publicació del tercer número de la revista el VENTALL.

Any 1996

· Celebració de la Xª Caminada Popular de Navàs. En aquesta caminada el CEN va col·laborar en la campanya “Fem Pujar la casa” per ampliar la Residència d’Avis de Navàs.
L’esmorzar es va fer a Gaià, i aquest, excepcionalment pel desè aniversari de la caminada, va consistir en mongetes amb botifarra, preparat pel Restaurant Gaià.

· Realització del segon “Curs d’Iniciació a l’Escalada”.

· Publicació del quart i cinquè número de la revista el VENTALL.

Any 1997

· Publicació del sisè número de la revista el VENTALL.

historia 06historia 05 historia 04

Any 1998

· Exposició de l’àudiovisual “Muntanya, Vida i Natura”.

· Inauguració ens dies 25 i 26 d’abril del nou local social del CEN a la Carretera de Berga, núm, 81.

· Publicació del setè número de la revista el VENTALL.

· Renovació de la junta del CEN. La nova junta està composada per les següents persones:

President: Robert Riera.
Vice-president: Josep Obradors i Jaume Barat.
Tresorer: Domènec Gallardo.
Secretària: Immaculada Matamala.
Vocal Esquí: Josep Gallardo.
Vocal Muntanya: Ton Gisbert.
Vocal Caminada Popular: Josefina Flores.
Vocal Marxa Romànica: Antònia Bover.
Vocal Butlletí: Pere Solà.
Vocal Atletisme: Arcadi Vilà.
Vocal Local-G: Mercè Iglesias.
Vocal R. Externes: Josep Masana.
Vocal Arxiu-Biblioteca: Pere Guitart.
Vocal Gimcana: Lluís Iglesias.
Vocal: Josep Llorca.
Vocal: Josep Pintó.
Vocal: Josep Sanmiquel.
Vocal: Lluís Sanmiquel.
Vocal: Francesc Sanmiquel.
Vocal: Joan Seuba.
Vocal: Carles Tomassa.

Any 1999

· Celebració de la Xª Cursa Atlètica Vila del Mujal. Fins ara (any 2003), aquesta ha estat l’ última Cursa Atlètica Vila del Mujal.

Any 2000

· Realització d’un Mercat d’Ocasió de tot tipus de material d’esquí i muntanya en la fira de tardor de Navàs.

· Celebració de la primera Caminada Infantil Nocturna.

· Xerrada de Quico Soler i Joan Cardona “Es pot fer un cim de vuit mil metres, corrents?”.

· Realització del XVè Curset d’Iniciació i Perfeccionament d’Esquí. Fins ara (any 2003), aquest ha estat el darrer curset d’esquí per adults que s’ha realitzat.

· Constitució d’una nova secció del CEN: la Secció Infantil. En aquest any es va portar , al 16 de setembre la primera activitat que va consistir en caminar fins a la Colònia Soldevila i berenar en l’esmentada colònia. La secció infantil agrupa a nens i nenes d’edats actualment compreses entre els 3 i 10 anys. Les activitats que es porten a terme consisteixen en fer caminades, projecció de pel·lícules infantils, sessions d’animadors (pallassos, mags,…) excursions a llocs amb un determinat valor natural, cultural, … (Fageda d’en Jordà, Cim d’Àligues, Sant Miquel del Fai, Montseny …), celebració del tradicional “caga tió”, tallers de: pintura, de fabricació de garlandes i panallets; celebració de castanyades, …

Any 2001

· Realització del XIVè Curset d’Esquí Infantil. A hores d’ara (2003), aquest ha estat l’últim curset d’esquí infantil.

· Realització de classes de “TAI TXI ZEN” al CEN.

· Primera programació quadrimestral d’activitats per adults i infantils.

· Inauguració de la ruta “GR-176 RUTA DE LES 20 ERMITES”, la qual coincideix amb el circuit de la Marxa Romànica.

· Celebració de la 14ena Marxa Romànica de Resistència. La novetat d’aquests any és que per primera vegada va passar a ser una marxa puntuable per la Copa Catalana de Caminades de Resistència.

· En aquest any, tal com es va acordar en la constitució de la junta de l’any 1998, en Josep Obradors passa a ser el nou president del CEN, i en Robert Riera passa a ser un dels dos vicepresidents.

Any 2002

· Realització de la primera Caminada Nocturna dels 3 Pics. Aquesta caminada nocturna té lloc a finals del mes de juny, i té un recorregut de 21 quilòmetres. L’itinerari és sempre el mateix. Aquests és: Navàs – Vèrtex geodèsic de Vilafresca – Ametlla de
Merola – Galera – Pic d’àliga – Joanic – el Sardà – La Rabeia – pic de la bandera – Navàs. Per tant, com el nom indica durant el circuit es puja als 3 pics més elevats i propers de Navàs.

– Inici al febrer del programa setmanal “Muntanyes” al canal N, realitzat i presentat per en Francesc Manubens (el Quico). En aquest programa es solen realitzar entrevistes a persones que realitzen alguna activitat del CEN, es dóna informació de les activitats realitzades la setmana anterior i de les que es realitzaran, i sobretot es projecten reportatges sobre caminades, excursions, activitats, … del CEN. Podem dir amb orgull que el programa “Muntanyes” de la mà del nostre company, Quico Manubens, ha esdevingut un dels programes estrelles del Canal N.

Any 2003

· Renovació de la junta del CEN. La nova junta està composada per les següents persones:

President: Josep Obradors.
Vice-president: Joan Seuba i Jaume Barat Palau.
Tresorer: Robert Riera.
Secretari: Laura López.
Vocal Esquí: Josep Llorca.
Vocal Muntanya: Albert Tomasa.
Vocal Marxa Romànica: Josep Seriols.
Vocal Caminada Popular: Josep Gallardo.
Vocal Butlletí: Lluís Sanmiquel.
Vocal Biblioteca: Jordi Seuba.
Vocal Secció Infantil: Jaume Vilà
Vocal Caminada Nocturna: Josep Sanmiquel.
Vocal Plana Web: Josep Serra.

· Publicació del vuitè número de la revista el VENTALL.
Com es pot veure la història del CEN comença a ser àmplia i plena de moltes coses positives, però dissortadament, també alguna de molt negativa.

Amb aquest tomb per la nostra història volem retre homenatge a totes aquelles persones que directa o indirectament han contribuït en alguna de les múltiples activitats que ha fet el CEN al llarg d’aquests 25 anys.

Amb un últim record pels nostres companys desapareguts Joan i Antoni només ens queda desitjar que aquesta història continuï molts i molts anys més.

Navàs, desembre de 2003