Trenca 3 pics 2017

Nom: XAVIER BATRIU SIBILA
Dorsal: 271
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 10:58:13.0331h 58m11,09
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 10:58:13.033
Temps Total: 1h 58m
Mitjana: 11,09 Km/h