Trenca 3 pics 2017

Nom: ADRIÀ GONZÁLEZ BONACHE
Dorsal: 270
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:24:32.3712h 24m9,09
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:24:32.371
Temps Total: 2h 24m
Mitjana: 9,09 Km/h