Trenca 3 pics 2017

Nom: ANNA NOGUERA SOLDEVILA
Dorsal: 265
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:18:50.9372h 18m9,49
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:18:50.937
Temps Total: 2h 18m
Mitjana: 9,49 Km/h