Trenca 3 pics 2017

Nom: DAVID PONS TUBAU
Dorsal: 263
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:12:43.6552h 12m9,92
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:12:43.655
Temps Total: 2h 12m
Mitjana: 9,92 Km/h