Trenca 3 pics 2017

Nom: XAVIER CLEMENT SERRA
Dorsal: 262
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:32:20.9452h 32m8,61
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:32:20.945
Temps Total: 2h 32m
Mitjana: 8,61 Km/h