Trenca 3 pics 2017

Nom: DAVID LOPEZ RUIZ
Dorsal: 260
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:09:04.7362h 09m10,15
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:09:04.736
Temps Total: 2h 09m
Mitjana: 10,15 Km/h