Trenca 3 pics 2017

Nom: SÍLVIA K SOLER GÓMEZ
Dorsal: 254
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:19:41.2422h 19m9,42
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:19:41.242
Temps Total: 2h 19m
Mitjana: 9,42 Km/h