Trenca 3 pics 2017

Nom: XAVIER CAPELLAS
Dorsal: 252
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:23:33.0322h 23m9,16
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:23:33.032
Temps Total: 2h 23m
Mitjana: 9,16 Km/h