Trenca 3 pics 2017

Nom: ORIOL SIBILA VIDAL
Dorsal: 250
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:22:54.5742h 22m9,22
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:22:54.574
Temps Total: 2h 22m
Mitjana: 9,22 Km/h