Trenca 3 pics 2017

Nom: GLORIA MILLA CALVO
Dorsal: 248
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 12:07:29.8623h 07m7,00
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 12:07:29.862
Temps Total: 3h 07m
Mitjana: 7,00 Km/h