Trenca 3 pics 2017

Nom: DAVID FRIAS PEREZ
Dorsal: 247
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 10:47:47.7331h 47m12,24
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 10:47:47.733
Temps Total: 1h 47m
Mitjana: 12,24 Km/h