Trenca 3 pics 2017

Nom: ISMAEL MATAS PONS
Dorsal: 243
Sexe: Home
Entitat: ASS.ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 12:22:48.8713h 22m6,48
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 12:22:48.871
Temps Total: 3h 22m
Mitjana: 6,48 Km/h