Trenca 3 pics 2017

Nom: ROGER CARTES GODOY
Dorsal: 255
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:02:43.8072h 02m10,73
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:02:43.807
Temps Total: 2h 02m
Mitjana: 10,73 Km/h