Trenca 3 pics 2017

Nom: CARLOS RAMÍREZ
Dorsal: 240
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 10:49:26.1131h 49m12,01
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 10:49:26.113
Temps Total: 1h 49m
Mitjana: 12,01 Km/h