Trenca 3 pics 2017

Nom: DAVID LOZANO RAMIREZ
Dorsal: 239
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:04:49.3002h 04m10,56
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:04:49.300
Temps Total: 2h 04m
Mitjana: 10,56 Km/h