Trenca 3 pics 2017

Nom: JOAN SERRA MARTI
Dorsal: 237
Sexe: Home
Entitat: CENTRE ALPÍ GIRONELLA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:20:02.7612h 20m9,35
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:20:02.761
Temps Total: 2h 20m
Mitjana: 9,35 Km/h