Trenca 3 pics 2017

Nom: RAMON RIBERA ESPELT
Dorsal: 236
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 10:58:06.0841h 58m11,09
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 10:58:06.084
Temps Total: 1h 58m
Mitjana: 11,09 Km/h