Trenca 3 pics 2017

Nom: JOSEP M. BASART MUÑOZ
Dorsal: 234
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:37:18.9452h 37m8,34
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:37:18.945
Temps Total: 2h 37m
Mitjana: 8,34 Km/h