Trenca 3 pics 2017

Nom: TONI JANDULA NOGUERA
Dorsal: 233
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:40:19.9452h 40m8,18
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:40:19.945
Temps Total: 2h 40m
Mitjana: 8,18 Km/h