Trenca 3 pics 2017

Nom: ALBERT CLUSELLA PUJOL
Dorsal: 232
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:45:20.9452h 45m7,93
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:45:20.945
Temps Total: 2h 45m
Mitjana: 7,93 Km/h