Trenca 3 pics 2017

Nom: JOAN ORRIOLS BADIA
Dorsal: 230
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 10:53:40.0601h 53m11,59
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 10:53:40.060
Temps Total: 1h 53m
Mitjana: 11,59 Km/h