Trenca 3 pics 2017

Nom: ROSA NAVARRO
Dorsal: 229
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 10:59:01.6871h 59m11,00
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 10:59:01.687
Temps Total: 1h 59m
Mitjana: 11,00 Km/h