Trenca 3 pics 2017

Nom: JAVIER ALONSO RODA
Dorsal: 228
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 12:22:50.9613h 22m6,48
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 12:22:50.961
Temps Total: 3h 22m
Mitjana: 6,48 Km/h