Trenca 3 pics 2017

Nom: OSCAR ORTEGA BENITO
Dorsal: 225
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:59:20.9452h 59m7,31
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:59:20.945
Temps Total: 2h 59m
Mitjana: 7,31 Km/h