Trenca 3 pics 2017

Nom: GUILLEM ROMERO SERRA
Dorsal: 224
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:15:12.5152h 15m9,70
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:15:12.515
Temps Total: 2h 15m
Mitjana: 9,70 Km/h