Trenca 3 pics 2017

Nom: ALBERT CABRA SAMANIEGO
Dorsal: 222
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
Prova no finalitzada