Trenca 3 pics 2017

Nom: CHRISTIAN BETORET PEREZ
Dorsal: 220
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:06:38.6242h 06m10,39
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:06:38.624
Temps Total: 2h 06m
Mitjana: 10,39 Km/h