Trenca 3 pics 2017

Nom: PEP GARCIA MARTINEZ
Dorsal: 217
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:03:36.7592h 03m10,64
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:03:36.759
Temps Total: 2h 03m
Mitjana: 10,64 Km/h