Trenca 3 pics 2017

Nom: JOAN TRAVER ESCUIN
Dorsal: 214
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:13:01.4402h 13m9,84
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:13:01.440
Temps Total: 2h 13m
Mitjana: 9,84 Km/h