Trenca 3 pics 2017

Nom: JORDI GRANÉ VILASECA
Dorsal: 213
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:22:37.8522h 22m9,22
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:22:37.852
Temps Total: 2h 22m
Mitjana: 9,22 Km/h