Trenca 3 pics 2017

Nom: ALBERT ESPINALT ROMERO
Dorsal: 212
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:21:01.6832h 21m9,29
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:21:01.683
Temps Total: 2h 21m
Mitjana: 9,29 Km/h