Trenca 3 pics 2017

Nom: ADRIÀ SOLDEVILA COMA
Dorsal: 206
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 12:22:12.1033h 22m6,48
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 12:22:12.103
Temps Total: 3h 22m
Mitjana: 6,48 Km/h