Trenca 3 pics 2017

Nom: IVAN CAROL VENDRELL
Dorsal: 205
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida022/10/2017 09:000h 00m
1Navàs - Arribada21,8222/10/2017 11:25:39.4462h 25m9,03
Sortida: 22/10/2017 09:00
Arribada: 22/10/2017 11:25:39.446
Temps Total: 2h 25m
Mitjana: 9,03 Km/h