Trenca 3 pics 2016

Nom: VALENTÍ PONS ESQUIUS
Dorsal: 334
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada