Trenca 3 pics 2016

Nom: SANTI ZAFRA VIZCAINO
Dorsal: 331
Sexe: Home
Entitat: CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada