Trenca 3 pics 2016

Nom: ORIOL SIBILA VIDAL
Dorsal: 329
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada