Trenca 3 pics 2016

Nom: EFREN LLOBET GARCIA
Dorsal: 326
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SOLSONÈS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada