Trenca 3 pics 2016

Nom: JOAN BERTRAN
Dorsal: 325
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada
image_pdf