Trenca 3 pics 2016

Nom: AMÀLIA MOLINA JIMÉNEZ
Dorsal: 324
Sexe: Dona
Entitat: CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada