La Romànica edició 2016

Nom: JORDI PONS FONT
Dorsal: 161
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. UECANOIA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada