Trenca 3 pics 2015

Nom: TONI JANDULA NOGUERA
Dorsal: 588
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 12:34:45.9783h 34m8,11
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 12:34:45.978
Temps Total: 3h 34m
Mitjana: 8,11 Km/h