Trenca 3 pics 2015

Nom: RAÜL OLIVER CARRASCO
Dorsal: 578
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:47:49.5842h 47m10,39
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:47:49.584
Temps Total: 2h 47m
Mitjana: 10,39 Km/h