Trenca 3 pics 2015

Nom: ABEL ESCALERA
Dorsal: 576
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 12:52:52.3393h 52m7,48
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 12:52:52.339
Temps Total: 3h 52m
Mitjana: 7,48 Km/h