Trenca 3 pics 2015

Nom: AMERICO CAMEJO
Dorsal: 575
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 13:04:50.6824h 04m7,11
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 13:04:50.682
Temps Total: 4h 04m
Mitjana: 7,11 Km/h