Trenca 3 pics 2015

Nom: FRANCESC BESORA PRAT
Dorsal: 571
Sexe: Home
Entitat: CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:42:45.9272h 42m10,71
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:42:45.927
Temps Total: 2h 42m
Mitjana: 10,71 Km/h