Trenca 3 pics 2015

Nom: ROGER CARTES GODOY
Dorsal: 569
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:43:39.5752h 43m10,65
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:43:39.575
Temps Total: 2h 43m
Mitjana: 10,65 Km/h