Trenca 3 pics 2015

Nom: DANI MARTIN PUJOL
Dorsal: 565
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 12:36:57.8323h 36m8,03
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 12:36:57.832
Temps Total: 3h 36m
Mitjana: 8,03 Km/h