Trenca 3 pics 2015

Nom: ALBERT ROSIÑOL SOLER
Dorsal: 555
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 12:06:50.0543h 06m9,33
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 12:06:50.054
Temps Total: 3h 06m
Mitjana: 9,33 Km/h